MGO ANLEGG – ÅLESUND
KUNDE:

I starten av 2019 overleverte Marine Support en større utvidelse av det eksisterende MGO anlegg til Bunker Oil i Ålesund. Lagringskapasiteten på  anlegget ble utvidet med 19.000m3 og var en totalentreprise som omfattet:

  • Fullprosjektering av anlegget inkludert tanker, røranlegg og el. og automasjon
  • 3 stk. tanker på 6000m3, en på 1000m3
  • leveranse av røranlegg, ventiler og pumper
  • MID godkjente bunkringsterminaler og fyllestasjon for biler